5.4.08

NGANGLU

Jawane apik, apa?!
Dheleng kae Srengengene
Padhang njinggrang
Melek ghe!

Melaku nggari melaku
Melayu nggari melayu
Apa ngenteni gunung njeblug?

Endas mumet tokokena pil
Weteng mules nginung pil
Awak pegel, untalen pil!

Lha sih, pan apa maning?
Enak belih kepenak dighawek dhewek

Wis lah
Awan-awan tesih rebek

Tidak ada komentar: